ES Projektai

Projekto „Moderniųjų technologijų diegimas UAB „Armeniukas“ įgyvendinimas

UAB „Armeniukas“ įkurta 1992 metais. Klausučių alaus darykloje gaminamas alus ir gira. Nuo pačios gamybos pradžios darykloje laikomasi senų lietuviško alaus ir giros gaminimo tradicijų, naudojamos tik aukščiausios kokybės žaliavos ir ingredientai, siekiama ne kiekybės, o išskirtinės kokybės. Didėjant giros populiarumui ir paklausai vietinėje bei eksporto rinkose, nuspręsta investuoti į gamybos modernizavimą ir gamybos pajėgumų didinimą. Projekto metu numatoma investuoti į modernios giros gamybos įrangos įsigijimą ir diegimą. Projekto įgyvendinimas prisidės prie bendrovės darbo našumo, pajamų rodiklių augimo bei regiono vystymosi.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimasModerniųjų technologijų diegimas UAB „Armeniukas

Projekto vykdytojasUAB „Armeniukas“

Projekto tikslas – Moderniųjų technologijų diegimas, siekiant didinti gamybinius pajėgumus

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 130 397,08 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 84 758,10 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2019-07-16

Projekto vykdymo pabaiga – 2023-03-31