Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 Ši privatumo politika (toliau Politika) reglamentuoja e-parduotuvės savininko, valdytojo ir prekių pardavėjo UAB „Armeniukas“, veiklos adresas Rožių g. 2, 74408 Klausučių k., Jurbarko r. sav., Lietuva, juridinio asmens kodas 258171470, PVM mokėtojo kodas LT581714716 (toliau – Pardavėjas) bei www.klausuciualus.lt kliento (toliau – toliau Kliento) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, saugojimo principus ir tvarką.
1.2 Registruodamiesi arba atlikdami užsakymą ir nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad pardavėjas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS
2.1 Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Klientui lankantis Interneto svetainėje ir naudojantis Pardavėjo paslaugomis ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Kliento asmens duomenis duomenų gavėjams.
2.2 Klientas yra atsakingas už tai, kad jo pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Klientas privalo apie tai informuoti Pardavėją. Pardavėjas jokiomis aplinkybėmis nėra atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
2.3 Tam tikrais atvejais Pardavėjas gali atskleisti Kliento informaciją kitiems, nei nurodyti, subjektams:
2.3.1 Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);
2.3.2 Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
2.3.3 Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
2.3.4 Kitais atvejais su Kliento sutikimu arba teisėtu Kliento prašymu.
2.4 Jei Klientas nesutinka su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, jis turi teisę nesilankyti Interneto svetainėje ir/ar nesinaudoti Pardavėjo paslaugomis.

3. ELEKTRONINĖS PREKYBOS VYKDYMAS
3.1 Siekdami suteikti Klientui galimybę apsipirkti Interneto svetainėje esančioje elektroninėje parduotuvėje (pristatyti prekes klientui, išrašyti sąskaitą už užsakytas prekes), Pardavėjas šios paslaugos teikimo tikslu tvarko tokius asmens duomenis:
3.1.1 Vardas;
3.1.2 Pavardė;
3.1.3 El. pašto adresas;
3.1.4 Telefono numeris;
3.1.5 Gyvenamosios vietos adresas (adresas, miestas, pašto kodas, šalis, regionas);
3.1.6 Pristatymo adresas
3.1.7 Bet kokia kita papildoma informacija, pvz. pristatymui reikalinga informacija, kurią klientas nurodė užsakymo komentare.
3.2 Teisiniu duomenų tvarkymo elektroninės prekybos vykdymo tikslu pagrindu yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas – tvarkymas siekiant įvykdyti Jums įsigyjant prekes sudaromą sutartį.
3.3 Šiuo tikslu gautus Kliento duomenis Pardavėjas perduoda siuntų pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms.

4. JŪSŲ TEISĖS
4.1 Klientas turite teisę bet kada, pateikęs Pardavėjui prašymą, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, savo asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų.
4.2 Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Klientas turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
4.3 Klientas norėdamas atlikti, bet kokius veiksmus su Pardavėjo turimais duomenimis, turi pateikti rašytinės formos prašymą el. paštu info@klausuciualus.lt.

5. NAUJIENLAIŠKIŲ SIUNTIMAS (TIESIOGINĖ RINKODARA)
5.1 Klientui davus savo sutikimą, Pardvėjas gali el. paštu siųsti Klientui informaciją apie Pardavėjo internetinę parduotuvę (pvz, naujienas, akcijas, pakeitimus).
5.2 Duoti savo sutikimą Klientas gali registracijos Interneto svetainėje metu arba vėliau prisijungęs prie savo asmeninės paskyros pažymėję sutikimą dėl naujienlaiškių prenumeratos.
5.3 Duomenų, tvarkomų tiesioginės rinkodaros tikslais, Pardavėjas neteikia tretiesiems asmenims.
5.4 Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl naujienlaiškių siuntimo el. paštu, paspaudęs ant nuorodos naujienlaiškio apačioje, arba parašydamas prašymą el. paštu info@klausiuciualus.lt.

6. TREČIŲJŲ ŠALIŲ ATLIEKAMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
6.1 Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis Pardavėjo paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

7. INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS
7.1 Klientui, lankantis Interneto svetainėje, pagerinti funkcionalumui ir pateikiamų duomenų tikslumui naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
7.2 Puslapyje naudojami slapukai:
7.2.1 Google Analytics slapukai – analitiniai slapukai, skirti statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti, vartotojo sesijai palaikyti ir identifikuoti unikalius lankytojus.
7.2.2 Zyro slapukai – funkciniai slapukai, skirti vartotojo sesijai palaikyti, sudaryti sąlygas užsiregistruoti bei prisijungti prie Interneto svetainės, joje apsipirkti ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus.
7.3 Klientas gali ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, šią informaciją turėtumėte rasti jos žinyno meniu. Perspėjame, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Jums gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

8. TAISYKLIŲ PAKEITIMAI IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1 Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.2 Pardavėjas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl Kliento ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Kliento žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Pardavėjas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetainės trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Pardavėju, Klientu ar kitais duomenų subjektais, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
8.3 Ši politika gali būti pakeista be išankstinio perspėjimo. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
8.4 Jei Klientas naudosis Interneto svetaine ir Pardavėjo teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, laikysime, kad Klientas neprieštarauja ir yra susipažinęs su atliktais pakeitimais.

 

KONTAKTAI

+370 686 94767

info@klausuciualus.lt
UAB "ARMENIUKAS"

Gintautas Kunčiūnas

Įmonės kodas: 258171470

Rožių g. 2

Klausučių k., LT-74408

Jurbarko. r.
0
Krepšelis tuščias

Krepšelis tuščias

Parduotuvė
Powered by Caddy